Kuda-kuda Yang Berlari....

Surah ke 100 - Al-'Adiyat (Kuda-kuda Yang Berlari)


 Maksud Ayat :


1)  Demi kuda perang yang berlari kencang nafasnya.  2) Maka mencetuskan api ( di telapak kakinya).  3) Mahu menyerang di waktu Subuh  4) Sehingga menerbangkan debu-debu.  5) Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan (musuh).  6) Sesungguhnya manusia itu amat ingkar tidak bersyukur kepada Tuhannya.
7) Dan sesungguhnya manusia itu menjadi saksi (mengetahui) akan keingkarannya.  8) Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana halobanya kepada harta.  9) Apakah ia tidak mengetahui apabila dibangkitkan (dibongkar) isi kubur.  10) Dan dibukakan apa (yang terpendam) di dalam dada?  11) Sesunggunhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.


Comments

Popular Posts